Albanian Arithmetic Geometry Group

“A2G2”
Albanian Arithmetic Geometry Group (AAGG ose A^2G^2) është një grup pune me
matematikanë shqiptarë në fushën e gjeometrisë arithmetic (ose reprise se numrave), dhe aplikimeve të saj
në fusha të tjera si gjeometria algjebrike, sipërfaqet e Rimanit, kriptografia eliptike
dhe hipereliptike, fizika matematike, etj.
Aktivitetet tona shtrihen kryesisht në Shqiperi dhe përqendrohen tek organizimi i konferencave Albanian School in Algebraic Geometry dhe projekte te ndryshme me anetaret e grupit.

Ne se jeni i interesuar ti bashkoheni grupit tone, ju lutemi te mbushni formularin e meposhten. Vini re se mbushja e formularit nuk garanton se do te beheni pjese e grupit.

Per pyetje dhe kontakte te metejshme na kontaktoni.


Literature ne Shqip


Takimet vjetore:

“Tirana

Curves, Jacobians, and Abelian Varieties

Organizors: Dorina Tabaku, Tanush Shaska“Tirana

Tirana Winter School in Algebraic Geometry, 2018

Organizors: Jimmy Dillies, Enka Lakuriqi, Tanush Shaska